LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ


În anul 2014 a fost efectuat  un total de 9.526 de examene paraclinice, pentru secțiile spitalului și pentru ambulatoriu.

Structura de personal:

Nr. crt.

NUME PRENUME

FUNCŢIA

SECŢIA/ BIROU/

COMPARTIMENT

1

Costantea Meda Emilia

Medic specialist

Laborator Radiologie şi  imagistică medicală

2

Rusu Ioana Cristina

Asistent medical principal

Laborator Radiologie şi  imagistică medicală

3

Szabo Eva Clementina

Asistent medical principal

Laborator Radiologie şi  imagistică medicală

4

Sur Damaris

Tehnician medical

Laborator Radiologie şi  imagistică medicală

5

Vinteler Raluca Andreea

Fizician medical

Laborator Radiologie şi  imagistică medicală

 

Orar de funcționare:

Zilnic: orele 8,00 - 14,00

Tipuri de investigații paraclinice:

 

 

Nr. crt.

Denumirea   analizei

1.

Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex.Rx.-scopic

2.

Rgr. craniană standard, 1 incidență

3.

Rgr. craniană în proiecție specială, sinusuri ant.ale feței

4.

Ex. radiologic torace, ansamblu

5.

Ex. radiologic centura scapulară sau pelvină

6.

Ex. radiologic al coloanei vertebrale, fără cervicală

7.

Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidență

8.

Ex. radiologic părți schelet în 2 planuri

9.

Ex. radiologic torace și org. ale toracelui

10.

Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului, nativ

11.

Ex. radiologic tract digestiv superior, inclusiv unghiul duodenojejunal cu subst. de contrast (Ba passage)

12.

Radioscopie cardiopulmonară

13.

Radiografie membre

14.

Ex. radiologic esofag ca serviciu independent

15.

Ex. radiologic alte articulații, fără subst.de contrast sau funcționale cu TV

16.

Ex. radiologic părți din coloana dorsală

17.

Ex. radiologic părți coloana lombară

     

 

Dotare:

- 1 Radiologie scopie-grafie

- 1 Post independent radiografie

- 1 Instalație Roentgen

 

Time in Cluj-Napoca: